شرکت مهندسی پناه ساز الوند
اجرای سقف های شیب دار

در بسیاری از ساخت و سازها و بخصوص ساختمان های ویلایی، نیاز به اجرای سقف های شیبدار وجود دارد که ساخت آنها با استفاده از پروفیل های فلزی موجود، ضمن سنگینی و هزینه مازاد مشکلات اجرایی خاص خود را داراست. ضمن آنکه یافتن پوشش مناسب برای اجرا روی سازه های فلزی شیب دار سقف نیز از جمله مشکلات موجود فعلی است. 
شرکت پناه ساز الوند با استفاده از پروفیل های گالوانیزه و بدون محدودیت در ابعاد یا نقشه معماری براساس طرح و نمای موردنیاز هر پروژه، سقف های شیبدار را طراحی، تولید و در محل نصب می نماید. 
این نوع سقف ها ضمن کاهش اثر بار برف بر روی ساختمان و حذف مشکلات ناشی از نم و رطوبت، باعث زیبایی ظاهری ساختمان نیز می شود. انواع مختلفی از پوشش های نهایی نما برروی این نوع سقف ها قابل اجرا بوده که برحسب نیاز و انتخاب خریدار اجرا می گردد.