شرکت مهندسی پناه ساز الوند
دیوارهای سالنی

در بسیاری از سالن ها یا سوله هایی که با سازه های سنگین بتونی یا فلزی احداث می شوند بحث اجرایی دیوارهای جانبی مشکلات خاص خود را داراست. نیاز به مصالح بنایی، نیروی انسانی غیر ماهر، محدودیت های آب و هوایی جهت کار با ملات و نیز آلودگی ناشی از اجرای کارهای بنایی از این جمله است. با استفاده از مصالح تولیدی شرکت مهندسی پناه ساز الوند، اجرای دیوارهای جانبی این سالن ها در مدت کوتاهی و بدون نیاز به مصالح سنتی قابل اجرا می باشد. سهولت اجرا، سرعت بالای نصب، پاکیزگی محیط کار، مقاومت بالا، عایق حرارتی و صوتی، و نیز قابلیت استفاده مجدد و تغییر در دیوارهای احداث شده از جمله مهمترین مزایای این سیستم پیشنهادی است که برای تمامی سالن ها اعم از صنعتی، کشاورزی، تولیدی یا انبار قابل استفاده می باشد.